Wat kan Het Juridisch Spreekuur in Groningen voor u betekenen?

Wat kan Het Juridisch Spreekuur in Groningen voor u betekenen?

De spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die juridisch advies nodig heeft. De spreekuren zijn gratis te bezoeken en u kunt zonder afspraak binnenlopen. Het Juridisch Spreekuur is geen commerciële organisatie en draait op subsidie. De belangrijkste doelgroepen van het Spreekuur zijn: studenten en andere groepen die niet in staat zijn om betaald juridisch advies in te winnen. Het adviesgesprek vindt plaats met twee medewerkers. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te doen, waarbij een notitie wordt gemaakt van belangrijke informatie of gegevens. Ook kunnen de medewerkers u vragen stellen of verzoeken om meer informatie te geven. Daarnaast wordt er voor de administratie een formulier ingevuld met uw contactgegevens en een korte samenvatting van uw vraag. Uiterlijk twee weken na het gesprek ontvangt u een schriftelijk advies. Het is niet mogelijk dat medewerkers van Het Juridisch Spreekuur u persoonlijk bijstaan in juridische procedures.